Privacy Verklaring

K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven, gevestigd aan adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.muziekvereniginghoeven.nl

De voorzitter van onze vereniging is de Functionaris Gegevensbescherming van K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven

Hij/zij is te bereiken via
voorzitter@muziekvereniginghoeven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Ben je geen lid (meer) van onze vereniging dan hebben we ook geen persoonsgegevens (meer). 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via AVG@muziekvereniginghoeven.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van contributiebetaling
- Verzenden van onze muziekbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
- Je te informeren over activiteiten en nieuwsberichten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar AVG@muziekvereniginghoeven.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
K.E. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via AVG@muziekvereniginghoeven.nl