Huldiging jubilarissen, afscheid bestuursleden en een nieuwe penningmeester

Print Friendly, PDF & Email

 Afgelopen vrijdag 6 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van muziekvereniging St. Caecilia weer plaats in het Kompas in Hoeven. Ook dit jaar waren er weer een aantal jubilarissen die door de voorzitter Gert-Jan van Rie en ere-voorzitter Frans Buijs in het zonnetje werden gezet. Er waren twee huldigingen voor een 10 jarig lidmaatschap, te weten Jeroen Wapstra en Wouter van Roessel, Een bondsjubilaris van 25 jaar, namelijk Len Ketelaar, en Jan Schrauwen als bondsjubilaris van 40 jaar!

Wouter van Roessel is 10 jaar geleden begonnen met algemene muzikale vorming. Hierna wilde hij verder gaan op een instrument. Dit werd de bugel. Wouter ging als een speer en in december 2012 was hij al zover dat hij B examen kon doen waarvoor hij glansrijk geslaagd is. Wouter is een heel enthousiast muzikant.

Tegelijk met wouter is Jeroen Wapstra gestart. Hij koos voor de trompet. Jeroen is in mei 2017 geslaagd voor theorie C en is nu bezig om de praktijk van het C examen onder de knie te krijgen. Jeroen is een serieuze enthousiaste muzikant, die steeds meer van zich laat horen.

Len Ketelaar is 25 jaar geleden gestart op de euphonium. Door zijn vrouw Anita was hij regelmatig aanwezig bij optredens en zodoende werd hij enthousiast gemaakt. Zijn zoon Paul werd lid en toen besloot Len om ook les te gaan volgens. Hij heeft zowel zijn A als B diploma gehaald. Len is een serieuze en altijd aanwezige muzikant. Daarnaast is hij actief bij de sjouw ploeg en heeft hij jarenlang de website beheer gedaan. Een echt verenigingsmens. Hij zit nog steeds bij de Happy Notes ( al 25 jaar) en zet daar altijd alles klaar.

Jan Schrauwen is 40 jaar geleden gestart met muziek maken. Via zijn schoonvader Willem Heijnen, die jaren lid is geweest van St. Caecilia, was hij goed op de hoogte van onze vereniging. Jan is een trouw lid en bespeelt al jaren de Bes bas. Jan is er altijd. Zowel op de repetities als op de neven activiteiten. Maar ook houdt hij van vakanties en ging hij mee met de kampeerweekenden van de fanfare. Zijn vrouw Joke is een trouwe supporter.

Het bestuur feliciteert onze jubilarissen en bedankt hun voor hun (muzikale) inzet!

Afscheid bestuursleden

Op deze avond hebben we tevens afscheid genomen van een aantal bestuursleden. De eerste is Patricia van der Sloot – van Kuijk. Zij stopt als bestuurslid activiteiten. Zo’n 9 jaar geleden heeft zij de plaats als bestuurslid voor het Drum- en malletkorps ingenomen van haar vader Frans van Kuijk. Maar voor die tijd was zij al enorm actief binnen de vereniging in verschillende commissies. Zo heeft zij zich jarenlang ingezet in de jeugdcommissie. Jeugdkampen, nevenactiviteiten, voorspeelmiddagen / ochtenden werden en worden nog steeds mede door haar georganiseerd. Zij verzorgt daarnaast al jaren een groot deel van de PR van de vereniging, zoals stukjes schrijven voor de krant en zij zat in de redactie van het verenigingsblad. Faam binnen het bestuur heeft zij met haar introductie van de tweede rondvraag. Natuurlijk blijft Patricia zoals vanouds gewoon actief binnen de vereniging en blijft ze als slagwerker bij het Drum- en mallletkorps.

Op deze avond hebben we ook afscheid genomen van Liesbeth Schouw als penningmeester van onze muziekvereniging.  Ze heeft zich zo’n 6 jaar ingezet binnen het dagelijks bestuur. De eerste 2 jaren als secretaris en vervolgens als penningmeester toen Goof Veraart dit stokje doorgaf.  Daarbij heeft ze een grote bijdrage geleverd aan de continuïteit van onze vereniging. Tevens zijn haar enthousiasme, inzet en nauwgezetheid hierbij belangrijk geweest.  Met haar enthousiasme lukte het haar vaak om andere leden ook enthousiast te maken voor bepaalde acties of activiteiten. Ze was ook altijd aanwezig bij de vergaderingen, optredens en activiteiten binnen de muziekvereniging. Daarnaast heeft ze zorg gedragen voor een accurate boekhouding met oog voor de details. Ook Liesbeth blijft actief binnen de vereniging en is op muziekles gegaan binnen de fanfare.

Het bestuur wilt zowel Patricia als Liesbeth bedanken voor hun grandioze inzet als bestuurslid van onze vereniging.

Nieuwe penningmeester

Met het aftreden Van Liesbeth Schouw als penningmeester is Hans Oonincx voorgedragen voor deze functie ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV is Hans gekozen als nieuwe penningmeester van onze muziekvereniging. Hans is een bekend gezicht binnen het Hoevense verenigingsleven en zowel de leden als het bestuur wilt hem met een warm welkom veel succes en plezier wensen als penningmeester in onze vereniging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *