Bestuursbabbel nr 8, 11 september 2010

De vakantie is inmiddels voorbij en de repetities zijn weer begonnen. Het is jammer dat de afgelopen tijd veel activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden en de activiteitenkalender is helaas nog steeds erg leeg. Het Sinterklaas comité heeft laten weten dat ook de Sinterklaas intocht dit jaar niet door gaat omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Het is in ieder geval wel fijn dat er weer samen gerepeteerd mag worden en we hopen dat er in de nabije toekomst weer meer mogelijk is.

ALV 2020
Door de coronacrisis waren we ook genoodzaakt de ALV van 2020, die in eerste instantie zou plaatsvinden op 27 maart, uit te stellen.
Nu alles langzaamaan weer op gang komt willen we deze toch graag voor dit jaar nog inplannen en wel op vrijdagavond 25 september. De vergadering vindt plaats in de grote zaal van Het Kompas en begint om 19:30u.
De huldiging van jubilarissen zal dit jaar niet na de ALV plaatsvinden, maar verschuiven we naar 2021.

I.v.m. de coronaregels die op het moment van kracht zijn (o.a. bij klachten thuisblijven, 1,5 m afstand, vaste zitplaats) zijn we verplicht te inventariseren wie er aanwezig is. 
Klik daarom op onderstaande link die voor jou van toepassing is. Hierna is je aan- of afmelding direct geregistreerd.
Ik kom zeker naar de ALV op 25 september.

Op 25 september ben ik verhinderd om naar de ALV te komen.

Op dit moment kan ik nog niet zeggen of ik naar de ALV kan komen, ik laat dit later per mail weten

Bijlages:
Uitnodiging jaarvergadering 25 september 2020:
Notulen ALV 22 maart 2019

Voor actuele informatie verwijs ik naar de website www.muziekvereniginghoeven.nl, dus houdt deze goed in de gaten.

Met vriendelijke groet,
Karin van der Klein
Secretaris K.E. Muziekvereniging St. Caecilia

 

BB nr7 13juli2020

BB 3juni2020

BB 23 mei2020

BB 27april2020