6 september: Bloemencorso actie Zundert Activiteit afgelast

25 september: ALV in Het Kompas.

4 oktober: (Koffie)concert – DMK/FAN
Een gezamenlijk concert.

15 november: Intocht sinterklaas – DMK/FAN

22 november: St. Caecilia mis – FAN
Aanvang 09u30 in de St. Jan de Doper in Hoeven

December: Oliebollenactie