De ALV van dit jaar zal gehouden worden op 25 september. Houd die datum vrij.
De details daarover zoals agenda etc volgen te zijner tijd.

Hoera, de repetities zijn gestart!
Zowel DMK als FAN hebben de details van het KNMO-protocol tot zich genomen, zodat er weer gespeeld kan worden in Het Kompas. Dit is goed nieuws. Op de pagina van DMK en FAN staan de van kracht zijnde instructies.

Met ingang van 1 juli zijn de regels versoepeld. De KNMO komt nu met twee omvangrijke stukken om het uit te leggen.
Dit zijn ze: Inleiding protocol 30062020 en Protocol KNMO versie 30062020 (1)
Het lijkt een spoorboekje, maar door de omvang  door het uitpluizen van alle mogelijke situaties is het er allemaal niet duidelijker op geworden.
De kern is eigenlijk nog steeds  die 1,5m, handen wassen, thuis blijven bij symptomen. We zijn alleen nu wel van dat maximum van 30 personen af.
Dus: behalve dat ‘max 30 personen’, blijven de instructies die DMK en FAN voor zichzelf hebben bepaald gewoon van kracht.
Intussen is op 1 juli ook bekend geworden dat de “2meter” voor blazers verdwijnt: de onderlinge afstand voor blazers is nu ook 1,5m!

____________________________________________________________________________________________

Welkom …

… op de website van de Muziekvereniging St. Caecilia te Hoeven.

St. Caecilia is een muziekvereniging opgericht in 1905. We bestaan voor meer dan 90% uit leden geboren en getogen in Hoeven. De leeftijd varieert van kinderen uit groepen 4, 5 en 6 van basisschool Uniek te Hoeven tot aan 80+.
Er zijn twee afdelingen: de Fanfare (FAN) en het Drum- en Malletkorps (DMK).
De FAN treedt hoofdzakelijk op in orkestverband, dus in een zaal. Het laatste optreden was op 29 november in De Kring in Roosendaal en vlak daarvoor op 24 november in de kerk bij de mis ter ere van St. Caecilia.
Het DMK had dit jaar een “Frisse Start van het jaar” op 11 januari in Het Kompas te Hoeven. Vaak zie je het DMK ook optreden op straat.
Natuurlijk treden FAN en DMK ook samen op straat op. Zo is dat te zien op 4 en 5 mei en op koningsdag.

Gesproken woorden, zang en klanken van instrumenten vervliegen. Nadat je het hoorde en mogelijk ook na een echo of nagalm, is het weg. Dat is jammer, want niet alles is te vangen in geschreven teksten, foto’s en filmpjes die je op Youtube zou kunnen zetten. Toch Is St. Caecilia behoorlijk actief. Bij de Carnavalsmis in de kerk op 23 februari trad het jeugdorkest Happy Notes (de kraamkamer voor FAN; jeugd, ondersteund door meer ervaren muzikanten) op. Bij de volgende dagen was St. Caecilia te zien in diverse varianten in de optocht bij Bosschenhoofd en uiteraard in Hoeven. Bij ‘nieuws’ staan slechts een paar foto’s, op de ‘Ledenpagina’ staan er meer.
Waar we te zien zijn? Zie de pagina ‘Activiteiten’.

In 2019 was St. Caecilia de ‘hoofdgenomineerde’ voor de Halderbergse Cultuurprijs.

Deze vernieuwde site is sedert 20 februari online. Hij was nodig om beter tegemoet te komen aan de wensen van de leden. Inmiddels is de beveiliging goed op orde (afkloppen) en we zien dat de site behoorlijk goed bezocht wordt. Alleen voor de ‘Ledenpagina’ is een wachtwoord vereist.

Veel plezier.